Co je WME

Wintermute Engine Development Kit je sada n??stroj?? pro tvorbu a spou??těn? grafick??ch “point&click” adventure her a to jak tradi?n?ch 2D, tak modern?ch 2.5D her (3D postavy na 2D pozad?ch). Sada obsahuje interpreter her (Wintermute Engine, nebo WME) a grafick? n??stroje pro vytv???en? a spr??vu vlastn?ho obsahu hry (WME n??stroje). D??le obsahuje dokumentaci (zat?m jenom v angli?tině), uk??zkov?? data a p?edp?ipraven? ??ablony.

V?ce informac? o vlastnostech WME

Co je WME Lite

WME Lite je nov?? projekt, jeho?? c?lem je umo??nit spou??těn? 2D WME her na jin??ch platform??ch, ne?? Windows. Moment??lně existuje experiment??ln? podpora pro Mac OS X a iOS (iPhone, iPad, iPod Touch).

V?ce informac? o WME Lite

Obr??zky

ProjectMan

SceneEdit

SpriteEdit

String Table Manager