IRC Chat

WME m vlastn IRC kanl, kde se mohou uivatel schzet na kus ?e?i (vce o IRC). Oficilnm jazykem kanlu je angli?tina. Mte n?kolik monost, jak navtvit n IRC kanl:

  • V pol?ku dole vypl??te svou p?ezdvku a stiskn?te tla?tko Login. Pot bude sput?n IRC klient p?mo ve vaem prohle?i a p?enese vs rovnou do pat?i?nho kanlu (vyaduje Javu)
  • Pokud mte nainstalovn program mIRC, m?ete kliknout na tento odkaz
  • Pokud pouvte jin IRC klient, jako t?eba X-Chat, budete muset pout nsledujc daje: Server: waelisch.de Kanl: #wme
P?ezdvka