Dotace

Ačkoliv je Wintermute Engine k dispozici zdarma, přijímáme dotace, které podpoří jeho další rozvoj. Peníze z dotací budou použity na výdaje, spojené s vývojem WME (náklady na hosting, nákup software a knihoven, atd.).

Jelikož je Wintermute Engine používán pro nejrůznější druhy projektů, jak amatérských, tak komerčních, jsme toho názoru, že toto je nejférovější způsob pokrytí nákladů na vývoj.

Pokud vám Wintermute Engine připadá užitečný, a obzvlášť pokud jeho prostřednictvím vyděláváte nebo hodláte vydělávat peníze, zvažte, prosím, poskytnutí dotace na jeho vývoj.

Amazon Wishlist