Dotace

A?koliv je Wintermute Engine k dispozici zdarma, p?ijmme dotace, kter podpo? jeho dal rozvoj. Penze z dotac budou pouity na vdaje, spojen s vvojem WME (nklady na hosting, nkup software a knihoven, atd.).

Jeliko je Wintermute Engine pouvn pro nejr?zn?j druhy projekt?, jak amatrskch, tak komer?nch, jsme toho nzoru, e toto je nejfrov?j zp?sob pokryt nklad? na vvoj.

Pokud vm Wintermute Engine p?ipad uite?n, a obzvl? pokud jeho prost?ednictvm vyd?lvte nebo hodlte vyd?lvat penze, zvate, prosm, poskytnut dotace na jeho vvoj.

Amazon Wishlist