Licence

Wintermute Engine Development Kit je poskytovn zdarma pro amatrsk i komer?n ?ely. Nicmn?, pokud vm p?ipad uite?n a chcete podpo?it jeho dal vvoj, ?i pokud chcete vyjd?it sv dky, u?i??te, prosm, dotaci na vvoj.

Zdrojov kdy engine jsou dostupn pod MIT licenc ZDE.